• Pedicurevergoeding 2024 voor diabetespatiënten

  Nu het nieuwe jaar is aangebroken, betekent dat ook dat de voorwaarden voor vergoedingen voor diabetespatiënten in onze praktijk weer uitvoerig besproken zijn door alle zorgverzekeraars. Net zoals vorig jaar geven we je graag een overzicht van wat er voor jou mogelijk is met betrekking tot de pedicurevergoeding en hoe wij dit realiseren in 2024. Omdat dit elk jaar kan veranderen, raden wij aan om elk jaar ook de vergoedingen bij jouw zorgverzekeraar even te controleren.

  Let op: Dit geldt alleen in 2024. Het kan zijn dat alle voorwaarden volgend jaar weer veranderen.

   

  De vergoedingen voor diabetespatiënten

  Als diabetespatiënt geldt standaard dat je vanuit de basisverzekering recht hebt op een jaarlijkse voetscreening door de huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH) of diabetesverpleegkundige. Het zorgprofiel bepaalt uiteindelijk of er ook voetzorg vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Hoe hoger het zorgprofiel, hoe meer voetzorg nodig is.
  Ben je niet zeker van welk zorgprofiel jij hebt? Lees dan snel verder, of vraag dit na bij je arts.

   

  Sims classificatie

  Allereerst wordt er gekeken naar de Sims classificatie. Dat zegt je misschien wel helemaal niks. De Sims classificatie is een model ontwikkeld om de ‘ernst’ van voetproblemen bij diabetes aan te geven. Hoe hoger de classificatie, hoe groter het risico op verwondingen. Aan de hand van dit model wordt er bepaald welke zorg jij nodig hebt. De classificatie loopt als volgt op:

  Een gezond persoon heeft classificatie 0

  • Geen verminderd gevoel of verminderde doorbloeding in de voeten

  Classificatie 1

  • Verminderd gevoel of verminderde doorbloeding

  Classificatie 2

  • Verminderd gevoel en verminderde doorbloeding
   OF
   Verminderd gevoel, verminderde doorbloeding en drukplekken

  En tot slot classificatie 3

  • Een voetwond in het verleden of een amputatie in het verleden
   OF
   Inactieve Charcot-voet, eindstadium nierfalen of nierfunctievervangende therapie (dialyse)

   

  Zorgprofielen

  Vanuit die Sims classificatie zijn er zorgprofielen opgesteld door zorgverzekeraars. Deze geven aan waarvoor de pedicurevergoeding geldt. Over het algemeen staat het zorgprofiel in lijn met de Sims classificatie. Dat wil zeggen dat mensen met zorgprofiel 1 de Sims clasificate 1 hebben. Hetzelfde geldt voor zorgprofiel 2. Bij zorgprofiel 3 en 4 ontstaat er een verandering. Patiënten met zorgprofiel 3 hebben Sims classificatie 2 met verminderd gevoel en doorbloeding én de drukplekken. Zorgprofiel 4 beslaat Sims classificatie 3. Deze beoordeling helpt te verduidelijken wat dit jaar onder de pedicurevergoeding valt.

  Patiënten met zorgprofiel 1, 2, 3 en 4 hebben recht op:

  • Een jaarlijks gericht voetonderzoek door een pedicure (prestatiecode 96/22013);
  • Een onderzoek door een podotherapeut (prestatiecode 90/9200)

  Daarnaast hebben patiënten met zorgprofiel 2, 3 en 4 recht op:

  • Controles, dus de afspraken die je bij de pedicure maakt
  • Voetzorg en behandeling om huidzweren te voorkomen

  Patiënten met zorgprofiel 3 en 4 hebben ook nog recht op:

  • Podotherapie

  De podotherapeut, vaak de eerste halte voor diabetespatiënten, kan bepalen welke of hoeveel zorg jouw voeten nodig hebben. Dit zal afhangen van hoeveel gevoel je nog hebt in je voeten en of je een wondverleden hebt. In dat geval zal je door de podotherapeut naar de pedicure worden doorverwezen en zal de pedicure jouw behandeling bij de podotherapeut declareren.  Jouw POH of podotherapeut zal dit dan aan je doorgeven

   

  Praktijkvoorbeeld

  We nemen onze eigen praktijk als voorbeeld. Voetcentrum Dordrecht is geregistreerd als praktijk voor medische voetzorg en zijn zij in het bezit van een KRP-nummer (Kwaliteitsregister Pedicures) en AGB-code voor de praktijk zelf en iedere behandelaar afzonderlijk. Deze nummers gebruikt de praktijk om behandelingen te declareren bij je zorgverzekering. Mocht jij zelf je kosten declareren, dan gebruik je deze nummers ook. Je kunt je pedicure vragen welke nummers je kunt gebruiken.

  Omdat er in Nederland veel verschillende verzekeraars zijn, heeft Voetcentrum Dordrecht geen individuele contracten met al die verzekeraars. Wij hebben er voor gekozen om de cliënt de behandelingen zelf te laten declareren. Dit houdt in dat je je behandeling eerst zelf betaalt in de praktijk en de kwitantie na afloop instuurt naar je zorgverzekeraar.

  Wil je weten of je recht hebt op een pedicurevergoeding bij Diabetes Mellitus, dan raden wij je aan om contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar. Zij zullen je duidelijk kunnen uitleggen wat er vergoed wordt of niet. In een enkel geval zal de verzekeraar om een verwijzing van de behandelend arts vragen.

  Wil je meer info over vergoedingen bij diabetes mellitus, kijk dan eens op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/pedicure

  Leave a reply

Leave a reply

Photostream